Career

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN CHO MIBS

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN CHO MIBS

- Địa điểm làm việc: Văn phòng MIBS tại tòa nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

- Thời gian làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 (nghỉ giữa trưa: 12h00 - 13h00) Thứ 2 đến thứ 6

- Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2021 đến 30/04/2021

- Số lượng: 02 bạn

- Yêu cầu kinh nghiệm: Từ 3-5 năm

- Trình độ học vấn: Đại Học

- Mức lương: Thỏa thuận

  

Giới thiệu ứng viên bằng cách gửi CV đến địa chỉ mail: duy.le@himcom.vn

- Subject mail: “[Referral] – Vị trí – Họ tên người giới thiệu”

- Nội dung email ghi rõ thông tin: Họ và tên, số điện thoại, email của người giới thiệu và ứng viên được giới thiệu và đính kèm CV ứng viên được giới thiệu.


Sau khi nhận được thông tin giới thiệu:

1. Phòng Nhân sự MIBS sẽ kiểm tra thông tin ứng viên và thông báo đến người giới thiệu;

2. Phòng Nhân sự MIBS sẽ tiến hành phỏng vấn ứng viên và cập nhật cho người giới thiệu tình hình;

3. Nếu ứng viên thử việc thành công, Phòng Nhân sự MIBS sẽ thông báo và liên hệ người giới thiệu về việc nhận thưởng;


Yêu cầu:

- Mỗi ứng viên chỉ được giới thiệu một lần & sẽ được ghi nhận bởi người giới thiệu đầu tiên theo thời gian;

- Hồ sơ ứng viên được tính là hợp lệ khi ứng viên không được công ty MIBS liên hệ trong ba 3 tháng gần nhất;

- Chương trình không áp dụng cho người giới thiệu không phải công dân Việt Nam hoặc không đủ tư cách pháp lý tại Việt Nam;

- Người giới thiệu nhận 100% tiền thưởng sau khi ứng viên thử việc thành công tại công ty MIBS;


Cần hỗ trợ thông tin, hãy gửi email đến: duy.le@himcom.vn hoặc recruitment@mibs.com.vn hoặc liên hệ sdt người phụ trách: 0909.967.365 (Mr. Duy)


Quyền lợi:

- Nhận 7.000.000 - 10.000.000VNĐ khi giới thiệu thành công các vị trí:

Cùng xem qua các vị trí và giới thiệu bạn bè ngay:

1. PRODUCT MANAGER (App): https://mibs.com.vn/career/product-manager-app 

2. LOGISTIC MANAGER: https://mibs.com.vn/career/logistic-manager
CANDIDATE INFORMATION

Submit